Hlavní menu
Dokumenty školy
Přijímací řízení na SŠ 2015
ŠKOLNÍ ČASOPIS TRIVIUM REVUE
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Němčina pro žáky!
Kniha přání a stížností
Vážení rodiče a přátelé školy, vážíme si Vaší zpětné vazby i připomínek, jsou pro naši práci velmi důležité. Elektronickou cestou se nyní můžete vyjádřit k chodu školy, Vaše příspěvky budou, pokud nebudete chtít jinak, důvěrné a vyhodnocovány ředitelem školy. Mailová adresa této knihy je knihaprani@trivium.cz.
Anketa
Jakého vzdělání chci dosáhnout po ukončení základní školy?


Celkem hlasovalo: 8556
Vyhledávání
Vyhledat text


Odkazy
Pro pedagogy
Kontakt
Základní škola a Mateřská škola
Trivium Plus o.p.s.

Dobřany 2, 518 01
Tel/fax, sborovna: 494665240
Ředitelna: 733 130 749
Školní družina: 734 620 926
Školní jídelna: 734 620 927
IČ: 64829804
trivium@trivium.cz

Mateřská škola
Učitelka: 733 282 875
Školnice: 733 282 876
Mail:
zdena.moravcova@trivium.cz

Číslo účtu - sponzorské dary a výběry:
8212150277/0100
KB Nové Město n. M.

Číslo účtu - obědy - inkasa a platby:
43-7678600247/0100
KB Nové Město n. M.

Ředitel:
Mgr. Jan Grulich
reditel@trivium.cz

Fotogalerie

Naše škola je zapojena do projektu "Zavádění koplexního DVPP do praxe škol"

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.43/01.0025
Rozpočet projektu celkem: 2 207 692,78 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 06. 2014Projekt řeší otázku efektivního systematického DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) na čtyřech školách zapojených do projektu formou partnerství. Myšlenka projektu vznikla na základě podnětu ředitelů škol, kteří hodnotí stávající systém DVPP na svých školách jako nahodilý, nesystematický a neefektivní, zejména z pohledu implementace nových poznatků spojených s kurikulární reformou přímo do výuky.
Hlavním pilířem je komplex vzdělávacích seminářů vybraných na základě analýzy vzdělávacích potřeb zapojených škol pro dvě cílové skupiny - vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Cílem projektu je zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti řízení a personální politiky a podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy a tím nastavení nového efektivnějšího systému DVPP v zapojených školách.

Zapojení partnerských škol do projektu
Projekt je realizován na základě spolupráce čtyř partnerských škol:
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 jako žadatel projektu
Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou jako partner projektu
Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 jako partner projektu
Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové jako partner projektu.

Jedním z hlavních důvodů zapojení partnerů do projektu je otestovat zavedení modelu komplexního systému DVPP a získat zkušenosti s implementací modelu DVPP na více základních školách. Spolupráce více škol je také významným krokem pro šíření tohoto modelu na další instituce.
Účast čtyř organizací v jednom projektu přinese různé pohledy na zavedení komplexního modelu DVPP. Podstatným argumentem pro zapojení partnerů v projektu je rovněž možnost sdílení zkušeností dobré praxe na úrovni více škol. Společná diskuze nad problematikou profesního růstu pedagogů a nástrojů pro jeho sledování umožní rozšířit spektrum možností pro práci s profesním portfoliem učitele.

Cíle projektu
Prvním cílem je zvýšení kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky - řízení lidských zdrojů, péče o profesní růst zaměstnanců, manažerské a personální dovednosti.

Druhým cílem projektu je realizace efektivního komplexního akreditovaného souboru seminářů DVPP pro školy. DVPP bude zaměřeno na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků škol v oblasti kurikulární reformy. Výsledkem bude zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti inovativních metod a forem výuky vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Třetím cílem je příprava na zavedení kariérního systému, jehož součástí bude atestační hodnocení pedagogických pracovníků prostřednictvím nástrojů – supervize a sestavení záznamových archů profesního růstu jednotlivých pedagogických pracovníků, které se stanou výchozím dokumentem jejich osobních portfolií.

Čtvrtým cílem projektu je revize ŠVP zapojených škol v oblasti výchovně vzdělávacích strategií školy.

Přidanou hodnotou projektu je vzdělávání celých pedagogických sborů škol a zároveň přináší možnost vzájemné inspirace učitelů při společném vzdělávání partnerských škol.
Projekt je koncipován v souladu s cílem koncepce plánovaného kariérního systému pro učitele, jehož zavedení je plánováno od roku 2014.
Závěrečnou aktivitou projektu bude diseminační workshop, který bude plnit roli osvětovou pro další školy v regionu i pro veřejnost. Jeho součástí bude prezentace zkušeností ředitelů zapojených škol s jiným systémem DVPP. Na workshop budou přizváni zájemci z řad ředitelů základních škol v Královéhradeckém kraji, své zkušenosti budou přímo prezentovat vedoucí pracovníci zúčastněných škol.

Realizace projektu v období leden 2012 – srpen 2012

1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy (ředitel a zástupce ředitele) probíhá v rámci klíčové aktivity Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Dne 24. 5. 2012 byl uskutečněn vzdělávací seminář Ředitel jako manažer řízení – s časovou dotací 8 hodin pod vedením PhDr. Renaty Kociánové z FF UK. Tématem semináře byly prezentační a komunikační dovednosti - nácvik prezentačních dovedností, profesionální osobní vystupování, psychologie a způsoby argumentace, vedení diskusí, praktické cvičení a prezentace.

Dne 25. 5. 2012 proběhl seminář s názvem Selfmanagement aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení s časovou dotací 8 hodin, opět pod vedením PhDr. Renaty Kociánové z FF UK. Tématem semináře byly vzdělávací strategie školy s ohledem na organizační strukturu, kvalifikační profil pracovníka, kariérní růst zaměstnanců, stanovení kariérní dráhy, další vzdělávání, rozvoj pracovníků jako nástroj vedení, evaluace personálních činností, systém DVPP
- analýza, realizace, vyhodnocení.

Dodavatelem obou seminářů byl NIDV, semináře jsou akreditovány MŠMT.


2. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci klíčové aktivity Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy. Dne 30. 4. 2012 a 7. 5. 2012 byl zrealizován seminář Problémy učitelské profese a profesionality pro celé pedagogické sbory všech zapojených škol s časovou dotací 6 hodin. Semináře vedl Doc. PhDr. Jaroslav Koťa z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahem semináře byla diskuse nad autoritou učitele, prestiží učitelské profese, očekáváním spjatým s touto profesí, mocí učitele, skrytým kurikulem, příležitostí a rizikem učitelské profese.

3. Individuální podpora pedagogických pracovníků školy probíhá ve formě supervizí a mentorských pohovorů Odborných garantů projektu s jednotlivými pedagogy školy na téma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výsledky supervizí a mentorských rozhovorů zkonzultovali Odborní garanti projektu s vedením školy. Ředitel školy společně s Odbornými garanty sestavili kariérové mapy a plány DVPP v rámci projektu.


| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 04. 2012 | 3938 přečtení | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Content © DD 2006