Hlavní menu
Dokumenty školy
Přijímací řízení na SŠ 2015
ŠKOLNÍ ČASOPIS TRIVIUM REVUE
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Němčina pro žáky!
Kniha přání a stížností
Vážení rodiče a přátelé školy, vážíme si Vaší zpětné vazby i připomínek, jsou pro naši práci velmi důležité. Elektronickou cestou se nyní můžete vyjádřit k chodu školy, Vaše příspěvky budou, pokud nebudete chtít jinak, důvěrné a vyhodnocovány ředitelem školy. Mailová adresa této knihy je knihaprani@trivium.cz.
Anketa
Jakého vzdělání chci dosáhnout po ukončení základní školy?


Celkem hlasovalo: 8556
Vyhledávání
Vyhledat text


Odkazy
Pro pedagogy
Kontakt
Základní škola a Mateřská škola
Trivium Plus o.p.s.

Dobřany 2, 518 01
Tel/fax, sborovna: 494665240
Ředitelna: 733 130 749
Školní družina: 734 620 926
Školní jídelna: 734 620 927
IČ: 64829804
trivium@trivium.cz

Mateřská škola
Učitelka: 733 282 875
Školnice: 733 282 876
Mail:
zdena.moravcova@trivium.cz

Číslo účtu - sponzorské dary a výběry:
8212150277/0100
KB Nové Město n. M.

Číslo účtu - obědy - inkasa a platby:
43-7678600247/0100
KB Nové Město n. M.

Ředitel:
Mgr. Jan Grulich
reditel@trivium.cz

Základní škola TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany

VZDĚLÁVÁNÍ

I Komenský by z nás měl radost :-)

☺ základní vzdělání podle osnov „Základní škola" schválených MŠMT ČR a dle školního vzdělávacího programu „Bezpečnou cestou labyrintem poznávání“.
☺ malý počet žáků ve třídách
☺ individuální přístup učitelů k žákům i rodičům
☺ dostatečné procvičení látky ve vyučovacích hodinách; žáci jsou častěji vyvoláváni, lépe se vyjadřují
☺ je možné se účinněji věnovat dětem nadaným, dětem s poruchami učení i dětem s tělesným znevýhodněním
☺ spolupráce školy s PPP v Rychnově n. Kn. a Náchodě
☺ příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám nad rámec výuky zdarma
☺ četné pořádání exkurzí vztahujících se k výuce a využívání nádherného horského vesnického prostředí, každým dnem jsme školou v přírodě
☺ nadstandardní výuka světového jazyka (anglického nebo německého) již od 1. ročníku
☺ lyžařský kurz pro 5. až 8. ročník - 1 týden 
☺ moderně vybavená učebna informatiky s připojením na internet akreditovaná jako školící středisko (akreditace - základní a pokročilá obsluha PC, digitální fotografie a grafika)
☺ Díky přípravě zkušenými kvalifikovanými pedagogy má škola za všechny roky své existence 100% úspěšnost žáků při přijetí na vybrané střední školy

VÝCHOVA

Dobřanská škola - taková větší rodina

☺ na malé škole se děti lépe sžívají s kolektivem
☺ učí se vzájemné pomoci
☺ pěstování zdravého sebevědomí
☺ eliminace problémů jako je stres a obava ze školního neúspěchu
☺ snadnější odhalení šikany i jiných výchovných problémů již v počátcích
☺ po vyučování je možnost trávit čas ve ŠD a ŠK, možnost využívat nové multifunkční hřiště a počítačovou učebnu
☺ Pedagogové a psychologové se shodují v tom, že školy s menším počtem žáků ve třídě mají řadu výhod. Především v tom, že se mohou žákům individuálně věnovat, lépe je poznat a tak k nim najít bližší vztah, právě jako k jejich rodičům, s nimiž mohou být v užším kontaktu. V menších školách se častěji potkávají děti různého věku, lépe se učí samostatnosti a ohleduplnosti.
☺ Také umístění školy nebylo vybráno náhodně. Cílem zřizovatelů i pedagogů je v krásném prostředí Orlických hor vychovávat žáky v přátelské až rodinné atmosféře a naučit je pozitivně vnímat svět a lidi kolem sebe.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Děti potřebují víc než jen dobré vzdělání

kroužky:

 • počítačový
 • sportovní
 • výtvarný
 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • hra na zobcovou flétnu
 • sborový zpěv
 • gymnastika
 • logopedie
 • keramika
 • digitální fotografie
 • moderní tanečky
 • šikovné ruce
 • dramatický

nepovinné předměty:

 • římskokatolické náboženství
různé:
 • účastníme se mnoha sportovních soutěží, turnajů, (kde se nezřídka naši žáci umísťují na stupních vítězů), a kulturních akcí

VÝDAJE RODIČŮ

Nemusíte se bát, nebudete mít hluboko do kapsy :-)

1. ročník:

zdarma učebnice i základní pomůcky

2. - 5. ročník:

příspěvek na pomůcky 500,- Kč / školní rok

6. - 9. ročník:

příspěvek na pomůcky 500,- Kč / školní rok

školní družina:

příspěvek 50,- Kč / pololetí

školní klub:

přispívají individuálně na materiál svých výrobků

Obědy ve Školní jídelně: 1.-4. roč. 23,-Kč.,5.-9.roč.: 25,-Kč

DOPRAVA

Příjemným autobusem do školy i ze školy s výhledem na Orlické hory, kdy se každý den stává výletem :-)

☺ přímé spojení s Novým Městem nad Metují i s Dobruškou za doprovodu učitelů
☺ příjezdy i odjezdy autobusů navazují na začátek a konec vyučování

OBEC DOBŘANY

Obec zajišťuje pro žáky zdarma zdravý horský vzduch a krásné lesy a louky v okolí :-)

Obec Dobřany zajišťuje škole budovu, jejíž historie trvá více než 250 let. Obecní zastupitelstvo úzce spolupracuje se zakladateli i zástupci školy, vypomáhá s organizačními záležitostmi a významně se také podílí na financování provozu školy.  

TJ Sokol Dobřany poskytuje škole sokolovnu a zdarma i nově zbudované multifunkční hřiště (floorbal, tenis, volejbal, nohejbal...), a hojně využívané dětské hřiště.

Z DOPISŮ RODIČŮ NAŠICH ŽÁKŮ...

Spokojenost rodičů je pro nás odměnou

Přestože mé děti mají již důležitý krok, vstup do ZŠ, za sebou, často vzpomínám na naše začátky. Obě naše děti jsou živé, a proto jsme se s manželem rozhodli přihlásit děti do školy s nižším, počtem žáků.
Na doporučení známých jsme se rozhodli pro ZS Dobřany. Děti sice dojíždějí, ale je zajištěna přímá linka a dobré je i to, že zastávka autobusu v Dobřanech je přímo u školy.
Dětem se ve škole moc líbí. Pro obě je trestem zmeškat školu kvůli nemoci, protože ve škole je to fajn, což je zásluha všech, vyučujících, ale především jejich třídní Ivany Hanušové.
I absolventi na tuto školu rádi vzpomínají. Dnes jich většina studuje střední školy, někteří už také vysokou. Při skok je možné navštěvovat ŠD a zájmové kroužky.
Ze zkušenosti jiných maminek vím, že i ony volily venkovskou školu z různých, důvodů. Mají dítě s poruchami učení nebo ZTP.
 

Z dopisu paní M. Andršové

Již od šesti let věku našeho syna navštěvujeme PPP, kde zjistili, že syn trpí LMD (je dyslektik, dyskalkulik). Vše se projevilo, když náš syn začal chodit do školy. V počtu 25 dětí ve třídě jen těžko stačil ostatním dětem. S přibývajícím věkem syna bylo učivo čím dál náročnější a prospěch horší. Stres ze školy byl každodenní. Pedagogickým pracovníkem nám byl doporučen menší kolektiv nebo speciální škola.
Informovali jsme se na školu Trivium Plus v Dobřanech. Bylo nám velmi sympatické prostředí i menší počet dělí ve třídách. Po rozhovoru se zdejšími učiteli jsme neváhali ani chvíli a syna přihlásili do V. ročníku.
Po sedmi měsících pravidelné školní docházky můžeme říci, že nelitujeme svého rozhodnutí. Syn je  vyrovnaný, v úplné pohodě a do školy chodí rád.
Hlavní zásluhu na tom nemá jen malý kolektiv, ale jistě i osobní přístup učitelů, který nás mile překvapil. Ostatním rodičům můžeme tuto školu jen doporučit.
 

Z dopisu manželů Vomáčkových

KONTAKTY:

Telefon: 494 665 240
www.trivium.cz

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Content © DD 2006