Školní časopis roku 2014

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Sdělení rodičům, Vydáno dne: 10. 12. 2014


Soutěž „Školní časopis roku 2014“
Na začátku letošního roku jsme se s redakční radou rozhodli, že přihlásíme náš školní časopis Trivium Revue, do soutěže školních časopisů. Od března jsme s napětím čekali, jak dopadneme. V říjnu pak přišla oficiální zpráva, že jsme v Královehradeckém kraji skončili na krásném druhém místě a postupujeme do celostátního finálového kola, které se bude konat v Brně.
Finálové kolo se konalo 1. 12. 2014 v budově Střední školy polytechnické v Brně. Sešli se zde zástupci všech kategorií časopisů základních škol. Pro žáky a členy redakcí tu byli připraveny zajímavé workshopy, mohli si zde prohlédnout všechny výtisky soutěžících časopisů a setkat se se zajímavými lidmi. Naši redakci zde reprezentoval Filip Švejda, který v loňském roce pracoval v časopisu jako šéfredaktor a Miloš Zahradník, loňský editor. Oba kluci jsou nyní studenti Gymnázia v Dobrušce. K nim se přidal letošní šéfredaktor Štěpán Melichar.
V samotné soutěži se soutěžilo v pěti kategoriích: časopis roku, titulní strana, grafika, obsah a cena poroty. Vyhlašování výsledků bylo napínavé a nedovedete si představit, jak jsme byli nadšení, když jsme získali Cenu poroty. V ostatních kategoriích jsme už úspěšní nebyli, ale podle mne je to veliký úspěch a rád bych touto cestou poděkoval všem žákům, kteří se podílejí na tvorbě našeho časopisu a věnují tomu i velkou část svého soukromého času.
Doufám, že nová redakce je tímto výsledkem povzbuzena a soutěže se zúčastníme i v roce nadcházejícím. Poslední dík patří panu řediteli za podporu a vynikající transport do Brna a zpět, náledí nenáledí :-)
Mgr. Jiří Švejda